Κυριαρχεί η φέτα στις ελληνικές εξαγωγές γαλακτοκομικών προς την Γερμανία

imagesΑυξητική πορεία ακολουθούν οι ελληνικές εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων στη Γερμανία κατά την τελευταία τριετία (2011-2014), σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Αρχής Destatis, τα οποία επεξεργάστηκε και παρουσίασε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της ελληνικής πρεσβείας στο Βερολίνο. Κυρίαρχο προϊόν στις ελληνικές εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί η «φέτα», η οποία το 2014 σημείωσε αύξηση (ποσοστό 4,3%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας σε αξία τα 92,8 εκ. ευρώ.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κυμαίνονται οι ελληνικές εξαγωγές γιαουρτιού, οι οποίες το 2014 κατέγραψαν αύξηση 10,3% και ανήλθαν σε αξία στα 5,6 εκ. ευρώ.

Αναλυτικότερα η κατάταξη των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων στη γερμανική αγορά έχει ως εξής:

Γαλακτοκομικά προϊόντα
Οι γερμανικές εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων, σημειώνοντας αύξηση 4,6%, ανήλθαν το 2014 σε 7,0 δις ευρώ, έναντι 6,6 δις ευρώ το 2013 και 6,2 δις ευρώ το 2012.

Η Ελλάδα με εξαγωγές αξίας 119,8 εκ. ευρώ (μερίδιο 1,72%) το 2014, έναντι εξαγωγών 116,5 εκ. ευρώ (μερίδιο 1,75%) το 2013 και 105,6 εκ. ευρώ (μερίδιο 1,71%) το 2012, αποτελεί την τριετία 2012-2014 σταθερά τον δωδέκατο προμηθευτή της Γερμανίας σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Οι ελληνικές εξαγωγές γαλακτοκομικών στη Γερμανία το 2014 κατέγραψαν άνοδο 2,8% σε σχέση με το 2013, η οποία όμως υπολείπεται του ρυθμού αύξησης (4,6%) των συνολικών εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων στη Γερμανία.

Η Ολλανδία αποτέλεσε το 2014 τον κύριο προμηθευτή της γερμανικής αγοράς σε γαλακτοκομικά (εξαγωγές 2,1 δις ευρώ, μερίδιο 29,9%), ακολουθούμενη από Γαλλία (μερίδιο 14,07%), Αυστρία (8,18%), Ιταλία (6,8%), Βέλγιο (5,94%), Δανία (5,80%), Πολωνία (5,56%), Ιρλανδία (4,13%), Ελβετία (3,55%), Τσεχία (3,05%), Λουξεμβούργο (2,59%).

Τυριά
Οι γερμανικές εισαγωγές τυριών, σημειώνοντας αύξηση 5,1%, ανήλθαν το 2014 σε 3,5 δις ευρώ, έναντι 3,3 δις ευρώ το 2013 και 3,1 δις ευρώ το 2012.

Η Ελλάδα με εξαγωγές αξίας 107 εκ. ευρώ (μερίδιο 3,08%) το 2014, έναντι εξαγωγών 103,1 εκ ευρώ και μερίδιο 3,12% το 2013 και 89 εκ. ευρώ και μερίδιο 2,9% το 2012, αποτελεί τον έβδομο προμηθευτή της Γερμανίας σε τυριά. Οι ελληνικές εξαγωγές τυριών το 2014, καταγράφοντας αύξηση 3,71% ακολούθησαν παράλληλη πορεία με το σύνολον των γερμανικών εισαγωγών, οι οποίες σημείωσαν άνοδο 5,1%.

Κύριοι προμηθευτές της γερμανικής αγοράς σε τυριά το 2014: Ολλανδία (εξαγωγές 1,1 δις ευρώ, μερίδιο 31,86%), ακολουθούμενη από Γαλλία (20,90%), Ιταλία (10,19%), Δανία (8,08%), Αυστρία (7,92%), Ελβετία (6,91%), Ελλάδα (3,08%), Λουξεμβούργο (2,67%), Βέλγιο (1,94%), Ιρλανδία (1,59%).

Φέτα
Η φέτα αποτελεί το σημαντικότερο ελληνικό προϊόν της κατηγορίας γαλακτοκομικά προϊόντα και ένα από τα σημαντικότερα εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα στη Γερμανία. Το 2014 οι ελληνικές εξαγωγές φέτας στη Γερμανία, σημειώνοντας αύξηση 4,3% ανήλθαν σε 92,8 εκ. ευρώ έναντι εξαγωγών 89,0 εκ. ευρώ το 2013 και 80,4 εκ. ευρώ το 2012.

Άλλα πρόβεια τυριά
Οι γερμανικές εισαγωγές πρόβειων τυριών (εκτός φέτας), καταγράφοντας μείωση 24,6%, ανήλθαν το 2014 σε 37,3 εκ. ευρώ, έναντι 49,5 εκ. ευρώ το 2013 και 47,5 εκ. ευρώ το 2012.

Η Ελλάδα με εξαγωγές άλλων πρόβειων τυριών αξίας 3,3 εκ. ευρώ (μερίδιο 8,75%), έναντι εξαγωγών 2,95 εκ. ευρώ (μερίδιο 6,0%) το 2013 και 1,58 εκ. ευρώ (μερίδιο 3,32%) το 2012, αποτελεί τον έκτο προμηθευτή της Γερμανίας. Οι ελληνικές εξαγωγές άλλων πρόβειων τυριών, μετά τη θεαματική αύξηση 87,4% το 2013, κατέγραψαν το 2014 αύξηση 10,6%, ενώ οι συνολικές εισαγωγές της Γερμανίας σε άλλα πρόβεια τυριά το 2014 σημείωσαν μείωση 24,6%.

Η Γαλλία αποτέλεσε το 2014 τον πρώτο προμηθευτή της γερμανικής αγοράς σε άλλα πρόβεια τυριά (εξαγωγές 8,4 εκ. ευρώ, μερίδιο 22,60%), ακολουθούμενη από Λουξεμβούργο (18,5%), Ολλανδία (17,4%), Ιταλία (15,6%), Βουλγαρία (9,15,%), Ελλάδα (8,75%), Κύπρο (6,71%), Αυστρία (0,63%), Ισπανία (0,28%), Βέλγιο (0,25%).

Γιαούρτι
Οι γερμανικές εισαγωγές γιαουρτιού, σημειώνοντας αύξηση 3,2%, ανήλθαν το 2014 σε 132,5 ευρώ, έναντι 128,4 εκ. ευρώ το 2013 και 140,4 εκ. ευρώ το 2012.

Η Ελλάδα με εξαγωγές αξίας 5,6 εκ. ευρώ (μερίδιο 4,21%) το 2014, έναντι εξαγωγών 5 εκ. ευρώ (μερίδιο 3,94%) το 2013 και 4,3 εκ. ευρώ (μερίδιο 3,0%) το 2012, αποτελεί τον έκτο προμηθευτή της γερμανικής αγοράς σε γιαούρτι. Οι ελληνικές εξαγωγές γιαουρτιού στη Γερμανία κατέγραψαν αύξηση 10,3% το 2014, ενώ οι συνολικές εισαγωγές γιαουρτιού στη Γερμανία σημείωσαν αύξηση 3,2%.

Το Βέλγιο αποτελεί το 2014 τον πρώτο προμηθευτή της γερμανικής αγοράς σε γιαούρτι (εξαγωγές αξίας 42,8 εκ. ευρώ, μερίδιο 32,29%), ακολουθούμενο από Αυστρία (31,02%), Λουξεμβούργο (9,22%), Γαλλία (6,93%), Ολλανδία (5,05%), Ελλάδα (4,21%), Πολωνία (2,42%), Ιρλανδία (2,23%), Ελβετία (2,16%), Τσεχία (1,77%).

http://flashnews.gr

Related Posts