Όσπρια Αλιστράτηςimages

Η παραγωγή οσπρίων στη χώρα μας

Η Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλη ελλειμματικότητα στον τομέα παραγωγής οσπρίων. Στη χώρα μας παράγονται κατά μέσο όρο 29.000 τόνοι οσπρίων ετησίως, όταν η εγχώρια κατανάλωση τους φτανει τους 70.000 τόνους. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Ελληνικής αγοράς, εισάγονται από τρίτες χώρες 39.000 τόνοι οσπρίων. Στα ρεβύθια συγκεκριμένα, η ντόπια παραγωγή φτάνει μόλις τους 2.500 τόνους το χρόνο με αποτέλεσμα οι εισαγωγές να καλύπτουν το 67% της εγχώριας κατανάλωσης (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2007).

Η παραγωγη οσπρίων στην Αλιστράτη

Η καλλιέργεια οσπρίων στον κάμπο της Αλιστράτης ξεκίνησε πειραματικά το 2007 με την καλλιέργεια 10 στρεμμάτων ρεβυθιού. Βάσει των προοπτικών που ανοίγονται στο συγκεκριμένο τομέα αγροτικών προϊόντων, το 2009 η καλλιέργεια ρεβυθιών επεκτάθηκε στα 50 στρέμματα και ξεκίνησε σε πειραματικό στάδιο η καλλιέργεια φασολιού σε έκταση 20 στρεμμάτων.

Εκτός από το στάδιο της παραγωγής, η διαλογή, η μεταποίηση και η διάθεση του τελικού προϊόντος στην αγορά γίνονται απο τον ίδιο τον παραγωγό, πράγμα που συντελεί στην ενίσχυση της ποιότητας του προϊόντος και συμβάλει στη διαμόρφωση μιας νέας λογικής στον τομέα της αγροτικής επιχειρηματικότητας η οποία φιλοδοξεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην αναβίωση της ελληνικής υπαίθρου.

http://www.ospria-alistratis.gr

Related Posts