Υποχρεωτική η τήρηση HACCPΣύμβουλοι – Εκπαιδευτές συστήματος HACCP

Η εφαρμογή του συστήματος HACCP είναι πλέον νομική υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν και προσφέρουν προς πώληση τρόφιμα βάσει των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 178/2002 και 852/2004.

Η εφαρμογή του σύστηματος HACCP είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τις επιχειρήσεις τροφίμων, που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων όσον αφορά την υγεία του καταναλωτή.

Στο e-HCACCP καλύπτουμε τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων για τεκμηριωμένο σύστημα αυτοελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Μέσα από εμπειρία 15 ετών, εκατοντάδων επιχειρήσεων και πάνω από 1500 ημερών επιθεώρησης πιστοποίησης, δημιουργήσαμε αυτό το διαδραστικό εργαλείο, προκειμένου να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν το αναγκαίο υλικό σε εξαιρετικά χαμηλή και ανταγωνιστική τιμή αλλά παράλληλα σε πολύ υψηλό επίπεδο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ e-HACCP

Οι υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένες να απευθύνονται και να καλύπτουν τις ανάγκες τεκμηρίωσης και τήρησης ενός συστήματος ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (HACCP), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής αλλά και κοινοτικής νομοθεσίας, των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και διανομής τροφίμων καθώς επίσης και των επιχειρήσεων της ομάδας HORECA (ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, μπάρ κλπ).

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

01. Φάκελο τεκμηρίωσης συστήματος HACCP

Το βασικό πακέτο υπηρεσιών περιλαμβάνει όλη την αναγκαία από τη νομοθεσία τεκμηρίωση και συγκεκριμένα Διαδικασίες αυτοελέγχου, Οδηγίες καλής πρακτικής για την ασφάλεια των τροφίμων, έντυπα για την τεκμηρίωση του αυτοελέγχου και ό,τι άλλό χρήσιμο υλικό προκειμένου να συντηρείται η συμμετοχή του προσωπικού στη συνεχή τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων.

Το πακέτο αυτό υποστηρίζεται από πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως ενημέρωσης σχετικά με τη μεθοδολογία συμπλήρωσης των εντύπων και ανάλυση του σκοπού τον οποίο εξυπηρετούν.

02. Εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας των Τροφίμων

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με χρήση των πιο σύγχρονων διαδραστικών συστημάτων τηλεδιάσκεψης και επικοινωνίας και σφορούν στην:

  1. ενημέρωση βασικού πακέτου με τίτλο “Τήρηση αρχείων φακέλου HACCP” την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε Δωρεάν, όσες φορές κρίνετε απαραίτητο και να κάνετε σε πραγματικό χρόνο τις ερωτήσεις σας στους εξειδικευμένους εισηγητές του προγράμματος.
  2. διεξαγωγή του 10ωρου υποχρεωτικού σεμιναρίου “Βασικές Αρχές HACCP” σε προγραμματισμένες ημερομηνίες
  3. διεξαγωγή εξειδικευμένων συστημάτων διαχείρισης όπως ISO 22000, IFS, BRC, BRC IoP κατόπιν συνενόησης.

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πέρα από το βασικό μας πακέτο, προσφέρουμε υπηρεσίες συμβούλου, επιθεωρήσεων (εσωτερικών επιθεωρήσεων, ελέγχου – επιθεώρησης προμηθευτών), σχεδιασμού εξειδικευμένων συστημάτων διαχείρισης (ISO 22000, IFS, BRC, BRC IoP) και εκπαίδευσης τους κατόπιν συνενόησης.

Για τον επιτυχή σχεδιασμό και την εγκατάσταση των παραπάνω συστημάτων απαιτούνται:

  • Επιθεώρηση εγκαταστάσεων και υποδομών για τον εντοπισμό αδυναμιών και σημείων βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης υποδομών και πρακτικών
  • Συγγραφή εγχειριδίων διαχείρισης, διαδικασιών, οδηγιών, εκπόνηση μελέτης HACCP με συγκεκριμένα διαγραμμάτα ροής, ανάλυση κινδύνων, προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου και καθορισμού τρόπου παρακολούθησής τους κλπ
  • Οργάνωση Φακέλων τεκμηρίωσης και υποστήριξης για τις υποδομές, το προσωπικό και γενικά τις διαδικασίες λειτουργίας
  • Τήρηση Αρχείων Εφαρμογής για την υγιεινή του προσωπικού, τις πρακτικές ορθής υγιεινής (GMP) και την εφαρμογή του συστήματος
  • Επιθεώρηση Εφαρμογής του Συστήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο κλάδος της επιχείρησής σας ΔΕΝ βρίσκεται ακόμη στον κατάλογο των διαθέσιμων συστημάτων, επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για το χρόνο διαθεσιμότητας του πακέτου που σας ενδιαφέρει.

Related Posts