Τώρα η γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει τον χώρο της WomenAssociations.Grwomenassociations-gr

Το womenassociations.gr αποτελεί μια δωρεάν δικτυακή προσπάθεια προβολής ενεργειών στο χώρο της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Η ιδέα της δημιουργίας του ιστιοτόπου (website) πηγάζει από τις δυνατότητες και την ανάγκη των γυναικών να δημιουργούν και να επιχειρούν, σε διάφορούς κλάδους, εστιάζοντας σ’ αυτόν του παραδοσιακού προϊόντος και του τουρισμού.

Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για τις περιοχές δραστηριότητας των επιχειρήσεων/συνεταιρισμών, την παράδοση, τα έθιμα τους καθώς και συνταγές με σκοπό την ανάδειξη τους ως τουριστικούς προορισμούς.

Το womenassociations.gr αποτελείται από μια ομάδα νέων ανθρώπων, οι οποίοι με όρεξη , πάθος και αγάπη προσπαθούν να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των γυναικείων επιχειρήσεων/συνεταιρισμών και να προβάλλουν την μοναδικότητα τους.

Το womenassociations.gr στηρίζει την γυναικεία επιχειρηματικότητα και στοχεύει στην ενίσχυση της τοπικής παράδοσης και στην ενδυνάμωση των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Πληροφορίες:
Website Administrator:
Μαρία Κλεπετούνα
6978214515
klepetounamaria@gmail.gr

Related Posts