Μια Νέα Ψηφιακή ΥπηρεσίαΜια νέα ψηφιακή υπηρεσία, με την επωνυμία «Ελληνικά Τρόφιμα», τέθηκε σε λειτουργία για την προώθηση και προβολή των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, αλλά και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα.

Ειδικότερα, μέσω της λειτουργίας του διαδικτυακού αυτού χώρου, επιδιώκεται η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων με τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και η προώθησή τους στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού, ενώ προσδοκάται να αποτελέσει βασικό κρίκο σύνδεσης του παραγωγού με τον έμπορο και τον καταναλωτή σε μια αλυσίδα εμπιστοσύνης σε ότι αφορά στην παραγωγή, εμπορία και κατανάλωση ελληνικών τροφίμων.

Η υπηρεσία αυτή είναι χρήσιμη κατ’ αρχάς σε αγρότες, κτηνοτρόφους, παραγωγούς, ομάδες παραγωγών αλλά και συνεταιρισμούς, οι οποίοι ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στον ιστότοπο του υπουργείου (www.minagric.gr) μπορούν να εγγραφούν και να εισάγουν πληροφορίες για τα προϊόντα τους και στοιχεία επικοινωνίας.

Αντίστοιχα, οι έμποροι μπορεί να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για αγορά προϊόντων, οι διοργανωτές εκθέσεων αποκτούν μια ακόμη δυνατόητα να έρθουν σε επικοινωνία με τους παραγωγούς, οι επιχειρήσεις συσκευασίας και τυποποίησης μπορούν να κοινοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασίες και οι αλυσίδες λιανικής πώλησης μπορούν να έλθουν σε επικοινωνία με τους παραγωγούς για την προμήθεια προϊόντων.

Φυσικά η ψηφιακή υπηρεσία «Ελληνικά Τρόφιμα» είναι προσβάσιμη κι από τους καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τα ελληνικά τρόφιμα, τους παραγωγούς και τις περιοχές παραγωγής. Πρόθεση του υπουργείου είναι να προσφέρει ολοένα και περισσότερες δυνατότητες και ευκολίες σε όσους ανταποκριθούν στην πρόσκληση αυτή εξελίσσοντας συνεχώς τον εν λόγω ψηφιακό χώρο.

Related Posts