ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ

Η ΛΕΒΑ Α.Ε., μία σταθερά ανερχόμενη παραδοσιακή βιοτεχνία, ασχολείται από το 1950 στη Μυτιλήνη με τη μεταποίηση ιχθυηρών (αλίπαστα), την επεξεργασία ελιών και πρόσφατα με την παραγωγή και εμφιάλωση εξαιρετικού ούζου. Οι δραστηριότητές της καλύπτουν εδώ και πολλά χρόνια την...