Που είναι περιζήτητα τα ελληνικά προϊόντα

Η αύξηση των εξαγωγών μας σε καύσιμα και αγροτικά προϊόντα, καθώς και η άνοδος της αποστολής των ελληνικών προϊόντων στις χώρες της Ε.Ε., στην Τουρκία, τη Μ. Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική κρατούν ψηλά τις επιδόσεις των επιχειρήσεων προς τις ξένες αγορές.

Αυτά προκύπτουν από τις αναλύσεις που έχει κάνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων με το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του εξαμήνου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013, κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, καταγράφονται αυξήσεις των εξαγωγών στις δύο από τις πέντε μεγάλες κατηγορίες, και συγκεκριμένα της κατηγορίας καύσιμα κατά 19,3% (σε 5.418,9 εκατ. € από 4.543,3 εκατ. €), τα οποία είναι πλέον η πρώτη κατηγορία προϊόντων που εξάγει η χώρα μας – ξεπερνώντας τα βιομηχανικά προϊόντα, αλλά και της κατηγορίας αγροτικών προϊόντων κατά 10,3% (σε 2.455,5 εκατ. € από 2.225,5 εκατ. €).

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων, που αποτελούν το 36,1% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, εμφανίζουν μείωση της τάξης του -5,6%, στα 4.873,8 εκατ. € από 5.161 εκατ. €, αυτές της κατηγορίας πρώτες ύλες καταγράφουν μείωση -19,2% (σε 470 εκατ. € από 582 εκατ. €), ενώ μειωμένες κατά -13% είναι και οι εξαγωγές των ειδών και συναλλαγών μη ταξινομημένων κατά κατηγορίες (σε 276,6 εκατ. € από 317,8 εκατ. €). Οσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα, η αύξηση κατά 10,3% των εξαγωγών, σε 2.455,5 εκατ. € από 2.225,5 εκατ. €, οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 144,7% της υποκατηγορίας «λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» (σε 414,7 εκατ. € από 169,4 εκατ. €), αλλά και στη μικρότερη αύξηση -κατά 2,6%- της σημαντικότερης όμως υποκατηγορίας «τρόφιμα και ζώα ζωντανά», οι οποίες αντιστοιχούν στο 72% περίπου των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και το 13% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 1.757,8 εκατ. € από 1.713,6 εκατ. €. Αντίθετα, μειωμένες κατά -17,4%, εμφανίζονται οι εξαγωγές της υποκατηγ
ορίας «ποτά και καπνός» (σε 283 εκατ. € από 342,5 εκατ. €).

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων καταγράφουν μείωση κατά -5,6%, με την αξία των εξαγωγών να ανέρχεται σε 4.873,8 εκατ. € από 5.161 εκατ. € στο πρώτο εξάμηνο του 2012. Η σημαντικότερη -από πλευράς όγκου εξαγωγών- υποκατηγορία «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» εμφανίζει μείωση κατά -6,7% (σε 1.886,8 εκατ. € από 2.022,6 εκατ. €), όπως και οι εξαγωγές των υποκατηγοριών «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» κατά -12,2% (σε 1.001,3 εκατ. € από 1.140,6 εκατ. €) και «διάφορα βιομηχανικά είδη» κατά -2,9% σε 759,8 εκατ. € από 782,5 εκατ. €.

Οι εξαγωγές ανά χώρα

Συμπεριλαμβα­νομένων των πετρελαιοειδών, τα στοιχεία δείχνουν αύξηση των εξαγωγών κατά 6,5% για τις χώρες της Ευρωζώνης, κατά 11% για την ΕΕ (15) και κατά 4% για την ΕΕ (27), μια και καταγράφεται μεγάλη μείωση των εξαγωγών προς τις Χώρες της Νέας Διεύρυνσης (-10,6%).

Οι 27 χώρες της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν μεγάλο ποσοστό στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών (44,2%), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών αυτό το ποσοστό ξεπερνά το 60% του συνόλου.

Ανοδική πορεία των εξαγωγών για το πρώτο εξάμηνο του 2013 παρατηρείται προς δύο από τις τρεις γεωγραφικές περιοχές που απορροφούν αξιοσημείωτο μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών, όπως οι υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ (Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και κυρίως Τουρκία, 26,4%) και η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική (16,5%), αλλά και προς τις Λοιπές Χώρες (12,6%), ενώ προς την έτερη «μεγάλη αγορά» -πλην Ε.Ε.- για τα ελληνικά προϊόντα, τα Βαλκάνια, οι εξαγωγές είναι μειωμένες κατά -8,1%. Προς τις γεωγραφικές περιοχές με χαμηλότερο όγκο εξαγωγών παρατηρείται μείωση των ελληνικών αποστολών και συγκεκριμένα προς τη Β. Αμερική κατά -5%, τις Αλλες Ανεπτυγμένες Χώρες (Ιαπωνία, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία) κατά -0,4%, την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) κατά -15,1%, τις Χώρες Αφρικής (εκτός Β. Αφρικής) κατά -53,2%, τη Νοτιανατολική Ασία κατά -28,3%, την Ινδία κατά -21,2% και την Κίνα κατά -2,7%.

Μοναδική εξαίρεση από τις γεωγραφικές περιοχές με χαμηλό όγκο εξαγωγών, αποτελεί η αυξητική τάση των εξαγωγών προς τη Λατινική Αμερική κατά 103,4%.

http://www.ethnos.gr

Related Posts