Πιστοποιημένο Βιολογικό Πρότυπο Αγρόκτημα

Στην Κήρινθο της Βόρειας Εύβοιας, μέσα σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, δημιουργήσαμε και λειτουργούμε με προσωπική φροντίδα ένα Πιστοποιημένο Βιολογικό Πρότυπο Αγρόκτημα όπου εκτρέφουμε όλα τα είδη οικόσιτων ζώων: Μοσχάρια-Χοιρινά-Αιγοπρόβατα και Πουλερικά. Στόχος μας είναι το αγρόκτημα αυτό να αποτελέσει το πρότυπο εφαρμογής των κανόνων και μεθόδων της Βιολογικής Κτηνοτροφίας που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ΚΑΝ (ΕΟΚ) 2092/91 όπως αυτός ισχύει σήμερα με τις διάφορες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ακολούθησαν.

Αυτό το κοινό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο αποσκοπεί στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, στην προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος, στην υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων και πάνω από όλα στην προστασία της υγείας των καταναλωτών.

Παράλληλα με τη δική μας ανάπτυξη δημιουργούμε επιλεκτικά συνεργασίες με άλλους βιολογικά πιστοποιημένους κτηνοτρόφους από όλη την Ελλάδα που συμμερίζονται τις αρχές μας για τη βιολογική- κτηνοτροφία.

http://www.eviotopoi.gr

Related Posts