Λάδι και ψάρια μέσα στα 5 πρώτα εξαγώγιμα ελληνικά προιόντα

Σύμφωνα με στοιχεία της ιταλικής στατιστικής υπηρεσίας (Istat), ο όγκος εμπορίου της χώρας, για το έτος 2013, ανήλθε σε 749,308 δισ. ευρώ, από 770,474 δισ. ευρώ το 2012,, ήτοι μειώθηκε κατά 2,74%. Οι ιταλικές εξαγωγές, ανήλθαν σε 389,854 δισ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή μείωση της τάξεως του 0,08%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι εισαγωγές ύψους 359,454 δισ. ευρώ, σημείωσαν μείωση κατά 5,48%. Το εμπορικό ισοζύγιο έκλεισε για δεύτερη συνεχή χρονιά πλεονασματικό, ανερχόμενο στα 30,399 δισ. ευρώ, έναντι του πλεονάσματος των 9,889 δισ. ευρώ του 2012.

Τα πέντε πρώτα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα προς την Ιταλία για το 2013 είναι: (1) τα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια), (2) το ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές, (3) το αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή, (4) τα ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη και (5) τα φάρμακα.

Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι παρατηρείται χαμηλή διαφοροποίηση των εξαγόμενων στην Ιταλία προϊόντων, με τα πέντε πρώτα να καλύπτουν, σε αξία, το 54,82% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.

Τα πέντε πρώτα ιταλικά προϊόντα εισαγωγής στην Ελλάδα, για το εν λόγω διάστημα, αποτέλεσαν τα: (1) τα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια), (2) τα φάρμακα, (3) τα πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές, (4) οι οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια) και (5) τα πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο.

http://www.agrotypos.gr

Related Posts