Η εταιρεία «Κoχύλι Σοκολατοποιία Λουτρακίου» συνιστά μια από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων, στις οποίες η καινοτομία αποτελεί δομικό στοιχείο του DNA τους. Η εταιρεία εστιάζει στην παραγωγή…